MailASail In Oslo For ARC Langtur Camp 2019

Mailasail vil deltage i det årlige ARC seminar, der i år afholdes i den kongelige norske yacht club i Oslo, foråret 2019 - præcis dato følger senere

Vi vil informere om generelle kommunikations systemer med mere dybtgående fokus på de forskellige satellit systemer på markedet. Vi vil forklare, hvordan du får det bedste ud af dit udstyr, hvordan du holder kontakt med andre og hvordan du kan få vejrudsigter under din spændende Atlanterhavskrydsning.

Der er begrænsede pladser, så kontakt World Cruising Club hurtigst muligt. Event

MailASail will be attending the ARC seminar in Oslo at the Royal Norwegian Yacht Club Spring 2019 - dates to be confirmed

We will be lecturing on general communications, with an in-depth look at the various satellite communications systems on the market. We will explain how to get the best out of your equipment, including how you can stay in touch and obtain weather reports during your exciting Atlantic crossing.

Spaces are limited - to book a place, please get in touch with World Cruising Club ASAP! Event